اخبار

اخبار دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 

(جهت اطلاع از جزییات اخبار بر روی هر خبر کلیک فرمایید )

جدید ۹- رونمایی از مجوز اعتباردهی و تایید جایزه ملی تعالی نگهداری توسط ریاست سازمان ملی بهره وری ایران سرکار خانم مهندس پهلوانی در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷.

۸- برگزاری همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ (مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت) (جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی همایش – همایش دومین دوره جایزه مراجعه فرمایید)

۷- برگزاری اجماع ارزیابان در دانشگاه علم و صنعت ۱۳،۱۴،۱۵ آذر ماه ۹۷

 ۶- مهلت ارسال اظهارنامه تا تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ تمدید شد. 

  ۵- فراخوان برگزاری دوره آموزشی نحوه تدوین اظهارنامه ۷ مهر ۹۷ جهت سازمان های متقاضی شرکت در جایزه ملی تعالی نگهداری ….

 ۴- فراخوان برگزاری گردهمایی رایگان آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۲۳ مرداد ماه ۹۷ ساعت ۹ الی ۱۲ 

 ۳-  ثبت نام شرکت ها و سازمان ها در فرآیند ارزیابی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 

 ۲- برگزاری کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۲،۲۱،۲۰ و ۳۰،۲۹ مرداد ماه ۹۷

۱- انتشار برنامه زمانبندی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری -۱۳۹۷…..

اخبار اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ایران

 

۱- برگزاری دومین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری (سه شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲)

۲- برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ و انتخاب آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان

ریاست کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط اعضای کمیته علمی.

۳- برگزاری اولین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب (۲،۳،۴،۱۲،۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶)

۴- برگزاری سومین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری (۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶)

۵- تقویم دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ایران (۱۰،۱۱،۱۲،۲۰،۲۱تیر ماه سال ۹۶)...

۶- تقویم سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ایران (۳۱ تیر ماه و ۱، ۲ ، ۷،۸  مرداد ماه سال ۹۶)

۷- مدت زمان ارسال اظهارنامه تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۶ تمدید شد.

 ۸- برگزاری چهارمین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۹ الی ۱۲ ….

۹- برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (۴،۵،۶،۱۴،۱۵ شهریور ماه ۹۶)……

۱۰- برگزاری جلسه ماهیانه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۶/۰۷/۲۲

۱۱- اعلام برنامه زمانبندی جایزه ملی تعالی نگهداری 

۱۲- برگزاری همایش اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ در مکان مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی..

۱۳- آغاز فروش غرفه های همایش جایزه ملی تعالی نگهداری….

۱۴- آغاز ثبت نام شرکت در همایش جایزه ملی تعالی نگهداری…..

۱۵- چرا باید در همایش جایزه ملی تعالی نگهداری شرکت کرد؟…..