اخبار

اخبار دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 

 

۱- انتشار برنامه زمانبندی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری -۱۳۹۷…..

۲- انتشار تقویم کارگاه های آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری – ۱۳۹۷….

۳- برگزاری کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ۱۱،۱۰،۹ و ۲۰،۱۹ تیر ماه ۹۷

۴- آغاز ثبت نام شرکت ها و سازمان ها در فرآیند ارزیابی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 

۵- برگزاری گردهمایی رایگان آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۳۰ خرداد ماه ۹۷ ساعت ۹ الی ۱۲ 

 

اخبار اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ایران

 

۱- برگزاری دومین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری (سه شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲)

۲- برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ و انتخاب آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان

ریاست کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط اعضای کمیته علمی.

۳- برگزاری اولین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب (۲،۳،۴،۱۲،۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶)

۴- برگزاری سومین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری (۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶)

۵- تقویم دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ایران (۱۰،۱۱،۱۲،۲۰،۲۱تیر ماه سال ۹۶)...

۶- تقویم سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ایران (۳۱ تیر ماه و ۱، ۲ ، ۷،۸  مرداد ماه سال ۹۶)

۷- مدت زمان ارسال اظهارنامه تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۶ تمدید شد.

 ۸- برگزاری چهارمین همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۹ الی ۱۲ ….

۹- برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (۴،۵،۶،۱۴،۱۵ شهریور ماه ۹۶)……

۱۰- برگزاری جلسه ماهیانه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۹۶/۰۷/۲۲

۱۱- اعلام برنامه زمانبندی جایزه ملی تعالی نگهداری 

۱۲- برگزاری همایش اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ در مکان مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی..

۱۳- آغاز فروش غرفه های همایش جایزه ملی تعالی نگهداری….

۱۴- آغاز ثبت نام شرکت در همایش جایزه ملی تعالی نگهداری…..

۱۵- چرا باید در همایش جایزه ملی تعالی نگهداری شرکت کرد؟…..