گالری تصاویر

تصاویر اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

اعطاء حکم دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری به آقای مهندس هوشنگ رستمیان.

برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

اعطاء احکام کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

اولین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری همزمان با برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

دومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات .

انتخاب آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان ریاست کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط اعضاء کمیته علمی.

اختتامیه اولین دوره ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۲/۱۳)

جلسه اجماع اولین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

اولین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

شرکت فولاد اکسین سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران چهارشنبه مورخ ۰۳-۰۳-۹۶

شرکت نفت و گاز پارس- عسلویه سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران_ارائه توسط آقای مهندس رستمیان(دبیر جایزه) سه شنبه مورخ ۱۶-۰۳-۹۶

سومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات در روز یک شنبه ۹۶/۰۲/۳۱٫

اختتامیه دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۴/۲۱)

جلسه اجماع دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

دومین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری

اختتامیه سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .(۹۶/۰۵/۰۸)

جلسه اجماع سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

سومین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

جلسه اجماع چهارمین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

چهارمین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

افتتاحیه مراسم اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور اعضای هیات مدیره انجمن نت. ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

سخنرانی دکتر علیرضا معینی در مراسم افتتاحیه اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری در دانشگاه علم و صنعت.

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

کسب تندیس سیمین یک ستاره توسط شرکت فولادمبارکه اصفهان در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

اعطای جوایز به سازمان های شرکت کننده در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تقدیر از ارزیابان اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تشریح مدل جایزه توسط دبیر جایزه، سخنرانی ریاست انجمن نت ایران، سخنرانی ریاست کمیته علمی جایزه و سخنرانی برخی از اعضای کمیته علمی جایزه در خصوص جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

ارائه سخنرانی توسط افراد برجسته و صاحب نام در زمینه های مختلف مدیریت نگهداری دارایی ها . ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

اعضای اهدا کننده جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تقدیر از آقای مهندس شریفی (مدیر کل نت ستاد کل نیروهای مسلح) در جلسه هیات مدیره انجمن نت .

ارائه آخرین یافته ها و تجارب شرکت کنندگان در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری . ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تصاویر دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

برگزاری کارگاه اموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب ۹،۱۰،۱۱ و ۱۹،۲۰ تیرماه ۹۷٫

برگزاری گردهمایی رایگان اشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری ۳۰ خرداد ماه ۹۷٫

برگزاری جلسه کمیته علمی دور دوم جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۲۷/۰۱/۹۷ . جهت بررسی نظرهای ارائه شده توسط ارزیابان و سازمان ها.

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰،۲۱،۲۲،و ۲۹،۳۰ مرداد۹۷٫

بازدید و ارزیابی یک روزه سازمان ملی بهره وری از فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان انجمن نت. ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

جلسه اعتبارسنجی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سازمان ملی بهره وری در مکان سازمان ملی بهره وری.

برگزاری همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد مورخ ۹۷/۰۵/۱۰٫