گالری تصاویر

IMG_20170215_113540

اعطاء حکم دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری به آقای مهندس هوشنگ رستمیان.

IMG_20170215_113556

برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

IMG_20170215_113552

اعطاء احکام کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

429730309_672

اولین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری همزمان با برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در روز چهارشنبه ۹۵/۹/۲۴ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

IMG_5765

دومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات در روز سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶٫

IMG_20170215_113547

انتخاب آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان ریاست کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط اعضاء کمیته علمی.

IMG_6125

اختتامیه اولین دوره ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۲/۱۳)

IMG_20170510_150338

جلسه اجماع اولین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

IMG_20170510_151454

اولین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

photo_2017-07-02_11-32-34

شرکت فولاد اکسین
سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران
چهارشنبه مورخ ۰۳-۰۳-۹۶

photo_2017-07-02_11-28-20

شرکت نفت و گاز پارس- عسلویه
سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران_ارائه توسط آقای مهندس رستمیان(دبیر جایزه)
سه شنبه مورخ ۱۶-۰۳-۹۶

photo_2017-05-30_11-47-12

سومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات در روز یک شنبه ۹۶/۰۲/۳۱٫

photo_2017-07-15_10-04-23

اختتامیه دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۴/۲۱)

photo_2017-07-15_10-04-44

جلسه اجماع دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

photo_2017-07-02_11-39-17

دومین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری

photo_2017-07-31_11-11-42

اختتامیه سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .(۹۶/۰۵/۰۸)

photo_2017-07-31_11-11-35

جلسه اجماع سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

photo_2017-07-31_11-12-18

سومین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

photo_2017-09-26_10-34-41

جلسه اجماع چهارمین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

photo_2017-09-26_10-34-51

چهارمین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

2017-12-19 16.23.22

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

2017-12-19 16.22.20

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

2017-12-19 16.26.53

افتتاحیه مراسم اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور اعضای هیات مدیره انجمن نت. ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

435827706_321283

سخنرانی دکتر علیرضا معینی در مراسم افتتاحیه اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری در دانشگاه علم و صنعت.

2017-12-19 16.24.19

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

2017-12-19 16.25.16

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶