اخبار

اخبار جایزه ملی تعالی نگهداری

(جهت اطلاع از جزییات اخبار بر روی هر خبر کلیک فرمایید )

جدید۹- برگزاری دوره آشنایی با تدوین اظهارنامه نویسی جایزه ملی تعالی نگهداری ۱۵ و ۱۶ مهر ماه

جدید۸- مقررات کامل فرآیند ارزیابی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در شرایط کرونا (بیانیه شماره ۱)

جدید ۷- اعلام برنامه زمانبندی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

جدید ۶ – چاپ کتاب جایزه ملی تعالی نگهداری 

جدید۵- اعلام هزینه های شرکت در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در سال ۹۹

۴– برگزاری وبینار رایگان آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ویژه صنعت حمل و نقل

۳- اعلام دوره های آموزشی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در سال ۹۹

۲– درج نشان وزارت صنعت، معدن، تجارت در پوستر جایزه ملی تعالی نگهداری ایران.

۱- رونمایی از مجوز اعتباردهی و تایید جایزه ملی تعالی نگهداری توسط ریاست سازمان ملی بهره وری ایران سرکار خانم مهندس پهلوانی در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷.