اخبار

اخبار جایزه ملی تعالی نگهداری

(جهت اطلاع از جزییات اخبار بر روی هر خبر کلیک فرمایید )

جدید9- برگزاری دوره آشنایی با تدوین اظهارنامه نویسی جایزه ملی تعالی نگهداری 15 و 16 مهر ماه

جدید8- مقررات کامل فرآیند ارزیابی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در شرایط کرونا (بیانیه شماره 1)

جدید 7- اعلام برنامه زمانبندی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

جدید 6 – چاپ کتاب جایزه ملی تعالی نگهداری 

جدید5- اعلام هزینه های شرکت در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در سال 99

4– برگزاری وبینار رایگان آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ویژه صنعت حمل و نقل

3- اعلام دوره های آموزشی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در سال 99

2– درج نشان وزارت صنعت، معدن، تجارت در پوستر جایزه ملی تعالی نگهداری ایران.

1- رونمایی از مجوز اعتباردهی و تایید جایزه ملی تعالی نگهداری توسط ریاست سازمان ملی بهره وری ایران سرکار خانم مهندس پهلوانی در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷.