دبیر جایزه

دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری توسط هیئت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران برای یک دوره دو ساله انتخاب و منصوب می­ شود، که وظایف زیر را بر عهده دارد.

  • انجام هماهنگی ­های لازم جهت برگزاری جلسات شورای راهبری و سیاست گذاری، کمیته علمی، کمیته داوری و کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.
  • شرکت در جلسات شورای راهبری و سیاست­ گذاری، کمیته علمی، کمیته داوری و کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.
  • نظارت بر اجرای فرآیندهای عملیاتی مربوط به جایزه در راستای تصمیم‌گیری‌ها و پشتیبانی از عملیات اجرایی کمیته­ های علمی، داوری و هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.
  • نظارت بر انجام فعالیت­ های مسئول دبیرخانه تحت یک ساختار منسجم و هماهنگ.
  • تجزیه و تحلیل عملکرد هر دوره، شناسایی نقاط قوت و زمینه­ های قابل بهبود و برنامه ­ریزی در جهت اجرای برنامه‌های بهبود.