رئوس مهم همایش

نگهداشت نوآور بهره ور
سخنران: دکتر سعید رمضانی

نقش تعالی سیستم های اطلاعاتی در تعالی نت و مدیریت دارایی ها
سخنران: دکتر نوید نصر

شرکت ترسیم داده افزار

معرفی ترسیم اولین نرم افزار جامع و یکپارچه دانش بنیان مدیریت صنعتی
سخنران: مهندس کیوان محمودی

شرکت راهبر فرآیند آریا

ارتباط استقرار نظام آراستگی صنعتی(5S) با تعالی نت

سخنران: مهندس داوود مراغه چی

شرکت فولاد خوزستان

ضرورت پرداختن به سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در تعالی نت و مدیریت دارایی ها
سخنران: مهندس دانیالی

لاستیک بارز کردستان

مدیریت ریسک دارایی ها
سخنران: مهندس نادر زرین