ساختار همایش

دکتر نوید نصر

دبیر و مدرس دوره های تربیت ارزیاب جایزه

دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی

رییس کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری

 دکتر سعید رمضانی

رییس انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

دکتر نوید نصر دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع با گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم می باشند و یکی از بهترین مشاوران حوزه نت در سطح ملی می باشند، و هم اکنون دبیر انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری می باشند.

ئکتر  جبار علی ذاکری سردرودی استاد دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی  دارای مدرک دکترای تخصصی  مهندسی عمران ، رشته تحصیلی مهندسی راه و ترابری، از دانشگاه چین اخذ کرده است. ایشان همچنین به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شده اند.

دکتر سعید رمضانی، دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران،  یکی از بهترین مشاوران حوزه نت در سطح ملی می باشند، و هم اکنون رییس انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشند.