ساختار همایش

مهندس هوشنگ رستمیان

دبیر و مدرس دوره های تربیت ارزیاب جایزه

دکتر مهدی بهزاد

رییس کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری

 دکتر فرشید رعایت صنعتی

رییس انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

مهندس رستمیان مهندس برق دوره اول دانشگاه صنعتی شریف با 47 سال سابقه مدیریتی و اجرایی یکی از نخستین کسانی بود که با درک کامل مشکلات و چالش های نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کنترل و مدیریت دارایی های فیزیکی راهکارهای زیادی به جامعه مربوطه اش پیشنهاد نمود. حضور در صنایع مختلف و مشاوره در جهت اصلاح و بهینه سازی وضعیت ناگوار بسیاری از شرکت های بزرگ در سوابق ایشان وجود دارد  هوشنگ رستمیانهمچنین یکی از بهترین مدرسان تخصصی و یکی از اثرگذارترین سخنرانان همایش های حوزه نت در کشور محسوب می گردد.

پروفسور مهدی بهزاد استاد دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و رئیس مرکز پایش وضعیت و عیب یابی است. وی مدرک دکترای خود را در رشتۀ مهندسی مکانیک از دانشگاه New South Wales اخذ کرده است. کارهای تحقیقاتی وی در  بیش از 170 مقاله علمی- تخصصی در کنفرانسها و مجلات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. ایشان همچنین عضو کمیته علمی تدوین استاندارد Condition Monitoring نیز می باشند.

دکتر فرشید رعایت صنعتی، دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران،  از بهترین مشاوران تخصصی حوزه نت در سطح بین المللی می باشند .کارهای تحقیقاتی وی در نشریاتی نظیر مجله های داخلی و  بین‌المللی به چاپ رسیده است و هم اکنون رییس انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشند.

جهت مشاهده اعضای کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری به منوی ارکان جایزه مراجعه نمایید