ساختار و ارکان جایزه

در فرآیند جایزه، مجموعه ­ای از نیروهای کارشناس و متخصصین نظام ­های مدیریتی نگهداری گرد هم می­ آیند و همکاری این مجموعه در قالب کمیته­ های مختلف ارکان جایزه، تیم­ های ارزیابی و حمایت و همراهی سازمان­ های بزرگ صنعتی، دستگاه ­ها، انجمن ­های تخصصی و مجامع بزرگ صنعتی شکل می ­گیرد.

 

Microsoft Word - F???? ???? ??????? ????? ??? ???????