شورای راهبری و سیاست گذاری

شورای راهبری و سیاست­گذاری جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان­ ها و انجمن‌های تخصصی اعم از دولتی و خصوصی تشكیل می ­شود که ترکیب اعضا و وظایف آن­ها در ذیل آمده است.

الف- تركيب شوراي راهبری و سياست ­گذاری

اعضای شورای راهبری و سیاست­گذاری از بین افراد متخصص و صاحب نظر کشور در زمینه نگهداری که تعداد آن­ ها 23 نفر می­ باشند، به شرح ذیل است. نمایندگان مزبور بر اساس درخواست انجمن و طبق نامه رسمی سازمان مربوطه برای یک دوره سه ساله به هیئت مدیره انجمن معرفی می ­شوند :

 • نماینده وزارت نفت                                                                   1 نفر
 • نماینده وزارت صنایع، معادن و تجارت                                         1 نفر
 • نماینده وزارت نیرو                                                                    1 نفر
 • نماینده وزارت راه و شهرسازی                                                     1 نفر
 • نماینده وزارت جهادکشاورزی                                                      1 نفر
 • نماینده وزارت مخابرات                                                              1نفر
 • نماینده سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی                                         1 نفر
 • نماینده سازمان ملی بهره ­وری                                                     1 نفر
 • سازمان حفاظت محیط زیست                                                    1 نفر
 • نماینده بنگاه ­های تولیدی و خدماتی                                            2 نفر
 • نماینده نیروهای نظامی و انتظامی و سایر بخش­ های عمومی          2 نفر
 • اساتید صاحب نظر دانشگاه در زمینه نگهداری                                3 نفر
 • اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن نگهداری                                    7 نفر

رئیس شورای راهبری و سیاست­گذاری رئیس هیئت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات خواهد بود.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی تعالی نگهداری صورت می ­پذیرد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است و در مواردی که تعداد حاضرین کمتر از حداقل لازم باشد، در صورت تصویب هیئت مدیره جلسه رسمیت می ­یابد.

نکته2:افرادی که بنا به جایگاه یا مسئولیت مرتبط با نگهداری به عضویت شورای راهبری و سیاست­گذاری در می­ آیند، در صورت تغییر جایگاه شغلی یا مسئولیت، با افراد جدید جایگزین خواهند شد.

ب- وظایف:

 1. تدوین و پیشنهاد سطوح و انواع جوایز و تقدیر نامه­ ها به شورای راهبری و سیاست­گذاری جایزه.
 2.  بررسی عملکرد دوره­ های گذشته.
 3.  تصویب چشم انداز و خط­ مشی­ های اجرایی هر دوره.
 4. تصویب برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره.
 5.  تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و ارزیابان ارشد و انتخاب آن­ ها.
 6. رفع مشکلات احتمالی و انجام مساعدت‌های تشکیلاتی.
 7.  بررسی و تصویب اصلاحات نظام­نامه و سایر موارد.