فرآیند جایزه

فرآيند برگزاري جايزه ملی تعالی نگهداری (نخستین جایزه دارای تایید رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران در زمینه نگهداری دارایی ها)
????????
1- ثبت نام متقاضي در سایت جایزه (https://irma-award.ir/) و یا دانلود فرم ثبت نام از سایت جایزه و ارسال فرم ثبت نام تکمیل شده به ایمیل یا دبیرخانه جایزه
2- پرداخت هزینه ثبت نام، تهيه و ارسال اظهارنامه با توجه به سطح مورد نظر توسط متقاضی
3- تشكيل پرونده و بررسي اوليه اطلاعات متقاضيان توسط تیم ارزیابان منتخب
4- مطالعه و بررسي اظهارنامه و امتيازدهي توسط تيم هاي ارزيابي منتخب
5- برگزاري جلسات اجماع و درخواست براي بازديد از محل متقاضي
6- بازديد از محل و صحه‌گذاري
7- جمع بندي نهايي و انتخاب برندگان جايزه توسط كميته داوري و کمیته علمی
8- اعلام نتايج ارزيابي به متقاضيان و دعوت از برندگان براي شركت در مراسم اعطاي جايزه
9- برگزاري مراسم اعطاي جوايز و تقدير از برندگان نهايي جايزه
10- ارائه گزارش بازخورد به شرکت‌کنندگان در جایزه
شماره‌ی تماس دبیرخانه اجرایی:
☎️تلفن ثابت 88091865-021
?ایمیل: info@irma-award.ir