مجوز اعتباردهی و تایید جایزه

بسمه تعالی

 

 

بدین وسیله به استحضار می رساند پس از انجام مکاتبات و نامه نگاری های متعدد با سازمان ملی بهره وری و ارائه کلیه مستندات برگزاری و برپایی اولین دوره جایزه،  مورخ 24 تیرماه سال 97 ساعت 15 الی 18 جلسه ای در مکان سازمان ملی بهره وری با حضور 6 نفر از نمایندگان سازمان مذکور همچنین اقای مهندس رستمیان (دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری) ، دکتر علیرضا معینی (ریاست انجمن نگهداری و تعمیرات) ، دکتر نوید نصر (ارزیاب ارشد جایزه) همچنین خانم محمودی (مسئول دبیرخانه جایزه) برگزار گردید. پس از معرفی افراد در جلسه، اقای مهندس رستمیان لزوم استقرار جایزه و فرآیند مربوطه را به مدت 45 دقیقه تشریح کردند سپس نمایندگان سازمان مذکور سوالات متعددی در خصوص بخش بندی جایزه ، چگونگی طراحی مدل جایزه ، ارتباط مراجع به کار گرفته شده  با مدل و هرم تعالی ، ارتباط مدل جایزه با هرم تعالی ، خط مشی و استراتژی جایزه ، دلیل اهمیت ملی بودن جایزه و نقش آن در توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی ، همچنین با توجه به بررسی دقیق مستندات توسط ارزیابان سوالاتی هم در این خصوص مطرح گردید. در پایان قرار بر این شد ادامه فرآیند ارزیابی  در مکان انجمن نگهداری و تعمیرات ایران  در تاریخ 13/5/1397 با حضور نمایندگان سازمان ملی بهره وری برگزار گردد.پیرو برگزاری جلسه مرحله دوم اعتباردهی جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها در تاریخ 13/5/1397 و با عنایت به بررسی مستندات دریافت شده از دبیرخانه جایزه، با توجه به رأی و نظر نهایی تیم اعتبارسنجی، جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها در بازه «تأیید مشروط» قرار گرفته است و «گزارش بازخورد مرحله دوم اعتباردهی» ارسال ‌گردید.دبیرخانه انجمن ظرف مدت پنج ماه از تاریخ دریافت گزارش مذکور نسبت به تهیه اقدامات اصلاحی و اعلام آن به سازمان بهره وری اقدام نمود . اقدامات اصلاحی مورد ارزیابی تیم اعتبارسنجی سازمان ملی بهره وری قرار گرفت و در آخر جایزه ملی تعالی نگهداری برای اولین بار در تاریخ کشور در زمینه مدیریت نگهداری دارایی ها مورد تایید سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفت از این رو سرکار خانم مهندس پهلوانی ریاست محترم سازمان مذکور در تاریخ 25 دی ماه 97 در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت از مجوز رونمایی کردند و طی سخنرانی اهمیت نگهداری و تعمیرات در صنعت کشور و روند اعتباردهی جایزه را ایراد فرمودند.