مدل و معیارهای جایزه

در طراحی مدل جایزه ملی تعالی نگهداری از کلیه مدل­ های تعالی در کشورهای مختلف مانند: EFQM اروپا، مالکوم بالدریچ آمریکا، جایزه PMمؤسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن‌، موسسه IMRT در کشور استرالیا، جایزه PM هندوستان و … با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی در مقوله نگهداری بهره گرفته شده است. مبانی اصلی مدل، فرآیند اجرایی و حد نصاب­ های جایزه ملی تعالی نگهداری در تاریخ مشخصی در کمیته علمی به تصویب خواهد رسید.

مدل جایزه ملی تعالی نگهداری ایران با توجه به شرایط  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و هم­چنین ویژگی سازمان­ های ایرانی با بهره برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است که طبعاً در فرایند استفاده از آن به یک مدل کاملا بومی و ملی توسعه خواهد یافت، این مدل هم­چنین به منظور خود ارزیابی توسط سازمان­ ها اعم از کوچک و بزرگ، تولیدی و خدماتی، دولتی یا خصوصی طراحی شده است.

مدل­ های بلوغ و تعالی، چهارچوبی برای ارزیابی میزان تعالی و بلوغ سازمان‌های نگهداری در به‌کارگیری بهترین شیوه‌ها فراهم می‌آورند. در واقع این مدل­ ها را می توان ابزار سلامت سنجی نگهداری دانست که وضعیت فعلی نگهداری و حوزه ­های بهبود آن ها را مشخص می­ کنند.

مدل تعالی نگهداری ابزاری مدیریتی جهت کمک به شناسایی و به کارگیری شیوه ­های بهبود، توانمندی‌ها و زمینه‌های بالقوه پیشرفت در نگهداری است. با بهره گیری از این مدل، کیفیت اجرای نگهداری به طور مستمر افزایش می­ یابد و علاوه بر آن به دلیل جامعیت این مدل، امکان مقایسه نگهداری هر سازمان با دیگر سازمان ­ها و استفاده از تجربیات خارجی نیز فراهم می‌شود. این مدل به مدیران نگهداری در انجام پروژه­ های بزرگ نگهداری و پیچیده یاری می رساند. منابع انسانی نگهداری سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از این مدل خود را مورد ارزیابی قرار دهند. آن­ها به خوبی متوجه می‌شوند که در کدام یک از بخش‌های نگهداری امکان بهبود وجود دارد و علاوه بر آن از طریق مقایسه خود با بهترین منابع انسانی نگهداری، به شیوه الگوبرداری مناسبی که به ایجاد سازمان یادگیرنده منجر می ­شود، دست می‌یابند و در نتیجه کسب نتایج بهتر در آینده برای آن ­ها امکان‌پذیر خواهد شد. بدین ترتیب از مدیریت نگهداری حرفه­ای به عنوان راهی برای رسیدن به موفقیت حمایت می کند و پروژه­ های نگهداری را که صلاحیت لازم جهت الگو قرار گرفتن در حیطه مدیریت متعالی نگهداری را دارند، شناسایی می­کند.

مواردی که طراحی مدل بر آن­ها تاکید دارد عبارتند از: تعادل در منافع  ذی­نفعان، مدیریت راهبردی نگهداری، فرایند گرائی، تضمین کیفیت، مشتری مداری، یادگیری و توانمندسازی، مدیریت زنجیره تامین، بهره‌وری در مصرف منابع،مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی که در فرآیندهای توسعه فناوری و طراحی مفهومی محصول،طراحی و تکوین تفصیلی محصول، فرآیندهای ساخت و تولید و تحویل محصول،خدمات  و پشتیبانی پس از فروش،عملکرد و رفتار زیست محیطی از شروع طراحی محصول تا پایان دوره عمر آن، قابل شناسائی است.

اولین جایزه ملی تعالی نگهداری در ایران در سال ۱۳۹۶ اعطاء خواهد شد. این طرح تحت حمایت انجمن نگهداری و تعمیرات و با همکاری و مشارکت گسترده سازمان­ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و خصوصی اجرا خواهد شد.

معیارهای ۹ گانه مدل جایزه ملی نگهداری به شرح زیر می باشند :

۱- رهبری                                                                                         ۱۰%

۲- راهبردها                                                                                     ۱۰%

۳- توسعه منابع انسانی                                                                    ۱۰%

۴- برنامه ریزی و زمان­بندی                                                                 ۱۰%

۵- مدیریت منابع                                                                             ۱۰%

۶- مدیریت گردش کار و فرآیندها                                                        ۱۲%

۷- نتایج قابلیت اطمینان                                                                   ۱۲%

۸- نتایج کسب و کار                                                                        ۱۲%

۹- نتایج عملکرد                                                                              ۱۴%


جمع                                                                                              ۱۰۰%

 

 

 

 

در طراحی مدل و هرم مورد نظر، از ابزارها، روش ­ها و مدل­ های متعدد آزموده شده معتبر بین ­المللی استفاده شده است که در

ادامه بیش­تر به آن­ ها پرداخته شده است. ضمناً در مدل مزبور، ویژگی ­های ذیل مد نظر قرار گرفته شده است:

 

۱- انطباق با واقعیت­های اجرایی: مدل جایزه ملی فقط برای فضای تئوری طراحی نشده است.

۲–  جامعیت مدل: هر چهار مرحله اصلی چرخه مدیریت بهره برداری و نگهداری یعنی: برنامه­ ریزی، اجرا، نظارت، اصلاح و بهبود فعالیت ها (مبتنی بر چرخه PDCAدمینگ) را در برداشته باشد و همه عوامل موثر را بتواند به درستی پوشش دهد.

۳- یکپارچگی مدل: اجزای مدل (ابزارها، زیرمدل­ها و فرآیندها)، از قبیل مدیریت فرآیندی جریان کار،  نظام­ های پشتیبان سخت افزاری و نرم افزاری، مدیریت عملکرد، بهینه سازی مجدد فرآیندها و … در کنار یکدیگر روح واحد و نگرشی جامع و یکپارچه به مقوله نگهداری دارند.

۴- نقشه راه: کلیه مراحل اجرایی جایزه ملی، از ابتدا تا انتهای مسیر مشخص باشد.

۵- ارتقای شاخص­ ها: ارتقای شاخص ­های بهره­ وری، قابلیت­ های اطمینان و سطح دسترسی، افزایش دورۀ عمر تجهیزات، کاهش هزینه‌های جانی، مالی، زیست محیطی، افزایش اثربخشی و… مورد ارزیابی قرار گیرد.

۶- تعالی در نگهداری: با بکارگیری و فراهم آوری رویکردها و اجزای مبتنی بر استانداردهای مرتبط و معتبر در زمینه نگهداری، نتایج مورد نیاز را، به عنوان بخشی از راهبرد خود، تعریف و مشخص نماید.

علاوه براین ویژگی ­ها، می­ توان موارد بیش­تری را با توجه به نیاز سازمان بیان کرد.

تبیین ضرورت و توجیه پذیری انجام این هرم تعالی از مواردی است که می­ بایست مد نظر قرار گیرد به طوری که نشان دهد با انجام این مدل چه منافعی و با عدم انجام آن چه زیان­ هایی مرتب بر حوزه مورد بررسی حاصل خواهد شد.