همایش های فصلی

نظر به شیوع ویروس کرونا 

همایش های رایگان:

 آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری

و بهره مندی از آخرین یافته ها  و تجارب مطلوب سازمان های شرکت کننده در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقبا از طریق سایت جایزه و کانال تلگرامی انجمن نگهداری و تعمیرات با آیدی

ID: @anjomannet و  لینک تلگرامی  https://t.me/irmaAssociation اطلاع رسانی خواهد شد . خواهشمند است جهت اطلاع

از آخرین اخبار جایزه ملی تعالی نگهداری عضو کانال تلگرامی انجمن نگهداری و تعمیرات شده و یا منوی اخبار سایت جایزه را بررسی فرمایید.