پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

همایش پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی های ایران

همایش پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی‌های ایران در 1 آبان 1401 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

پوستر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

فرخوان ثبت نام پنجمین دوره جایزه ملی نگهداری

برنامه زمانبندی پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

دوره تدوین اظهارنامه نویسی پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

دوره تربیت ارزیاب و آشنایی با مدل ویرایش 1400 پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری1400

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به عنوان معتبرترین مرجع علمی و تخصصی نگهداری و تعمیرات در کشور که تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری فعالیت می نماید، در سال 1400، برگزاری پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری را در دستور کار خود قرار داده تا کلیه سازمان ها و شرکت های ایرانی در بخش های مختلف (مطابق شرح ذیل) بتوانند به منظور نگهداری و صیانت از دارایی های خود و همچنین نیل به تعالی مدیریت نگهداری دارایی ها، مورد ارزیابی قرار گرفته و در یک عرصه رقابتی ملی، ضمن ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ نگهداری، نسبت به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهود خود به منظور تحقق امر تعالی، اقدام نموده و نائل به اخذ جوایزی در سطوح مختلف گردند .

این جایزه به تفكیك در پنج بخش ذیل اعطا می‌شود:

ساخت و تولید/ خدمات /عمومی/ تحقیقات / دفاعی

سطوح جایزه ملی:

1-سطح گواهی اهتمام 2-سطح تقدیرنامه 3-سطح تندیس

در این خصوص دبیرخانه جایزه ملی تعالی مدیریت نگهداری دارایی آمادگی خود را به منظور برگزاری جلسات به صورت حضوری/ مجازی در راستاي آشنایی بیشتر کارشناسان و مدیران محترم آن مجموعه معظم، با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی و لزوم اجرای آن در سازمان ها، اعلام می دارد.