کمیته داوری

کمیته داوری مرکب است از ۷ نفر از بین افراد خوش نام، مدیران و متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی، غیر ذی­نفع و با سابقه مدیریت و تجارب کارآمد نگهداری که براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط کمیته علمی و تصویب هیأت مدیره، برای یک دوره سه ساله انتخاب می ­شوند.

رئیس کمیته داوری جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

 

وظایف کمیته داوری :

  • بررسی و تصویب احراز سطوح مختلف تقدیرنامه ­ها و تندیس‌ها برای متقاضیان بر اساس گزارش ­های تیم­ های ارزیابی.
  • تهیه گزارش‌ فعالیت­ ها جهت شورای راهبری و سیاست­ گذاری.
  • بررسی شکایات و اعتراضات متقاضیان و رسیدگی به آنها و اعلام نتایج.

نکته۱: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی تعالی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته داوری با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.

نکته۲ : مذاکرات و رای نهائی کمیته داوران محرمانه تلقی شده و اسامی برندگان تندیس‌ها قبل از همایش اعلام نخواهد شد.