گالری تصاویر

تصاویر سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

برگزاری دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (نخستین جایزه دارای تایید رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران در زمینه نگهداری دارایی ها) ۲۴،۲۳،۲۲ و۳۰،۲۹ تیر ماه ۹۸

برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری (نخستین جایزه دارای تایید رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران در زمینه نگهداری دارایی ها) ۲۱ خرداد ماه ۹۸٫

شرکت پاکسان – برگزاری گردهمایی رایگان آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری(نخستین جایزه دارای تایید رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران در زمینه نگهداری دارایی ها) . یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸

برگزاری گردهمایی آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری. ۴ تیر ۹۸٫ ارائه دهندگان:
🔶 مهندس هوشنگ رستمیان (دبیر انجمن)
🔶 دکتر نوید نصر (ارزیاب ارشد جایزه)

کارخانه فولاد آلیاژی ایران – برگزاری گردهمایی رایگان آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری –  تاریخ ۹۸/۰۵/۰۹

برگزاری دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (نخستین جایزه دارای تایید رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران در زمینه نگهداری دارایی ها) ۴،۳،۲ و۱۰،۹ شهریور ماه ۹۸

توسعه صنایع بهشهر – برگزاری گردهمایی آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری. مورخ ۱۳ مهر ماه ۹۸٫ ارائه دهندگان :
🔶 مهندس هوشنگ رستمیان (دبیر انجمن)
🔶 دکتر نوید نصر (ارزیاب ارشد جایزه)

شرکت تاپیکو (شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تامین)- برگزاری گردهمایی آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری. مورخ ۳ مهر ماه ۹۸٫

شرکت سایپا – برگزاری گردهمایی آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری. مورخ ۲۵ شهریور ماه ۹۸٫ ارائه دهندگان :
🔶 مهندس هوشنگ رستمیان (دبیر انجمن)
🔶 دکتر نوید نصر (ارزیاب ارشد جایزه)

برگزاری دوره آشنایی با مدل جایزه ملی تعالی نگهداری ۱۳،۱۲،۱۱ آبان ماه ۹۸

لاستیک بارز کردستان- برگزاری گردهمایی آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری. مورخ ۲۱ مهر ماه ۹۸٫

دوره آموزشی یک روزه آشنایی با نحوه تدوین اظهارنامه جایزه ملی تعالی نگهداری ۱۰مهر ماه ۹۸

حضور معاونت صنایع دفتر آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای جناب اقای مهندس حبیبی جهت توسعه همکاری های فی مابین در دومین روز جلسه اجماع سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری دانشگاه علم و صنعت .

اجماع تیم های ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۶,۲۵ دی ماه ۹۸٫ دانشگاه علم و صنعت .

اجماع تیم های ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۶,۲۵ دی ماه ۹۸٫ دانشگاه علم و صنعت .

اجماع تیم های ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۶,۲۵ دی ماه ۹۸٫ دانشگاه علم و صنعت .

قرائت سوگندنامه در جلسه اجماع تیم های ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۶,۲۵ دی ماه ۹۸٫ دانشگاه علم و صنعت .

حضور کمیته علمی در جلسه افتتاحیه اجماع تیم های ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و سخنرانی جناب آقای دکتر ریاحی در مراسم افتتاحیه. ۲۵ دی ماه ۹۸٫ دانشگاه علم و صنعت .

بازدید از محل شرکت نفت پاسارگاد در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل پتروشمی آبادان در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل پتروشیمی فن آوران در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت لاستیک بارز کردستان در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل بندر شهید رجایی در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل پتروشیمی خراسان در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت ساینا در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت محصولات کاغذی لطیف در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت لاستیک بارز کرمان در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت پرسی تهران گاز ایران در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل آلی شیمی قم در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت مروارید هامون در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

مراسم اعطای جوایز سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

بازدید از محل شرکت گلتاش در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

بازدید از محل شرکت چوب خزر کاسپین در فرآیند ارزیابی سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

اعضای اهدا کننده جوایز در همایش سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد. با حضور:
مهندس وکیلی مدیرعامل هلدینگ بهشهر
دکتر هادوی مدیرکل نوسازی ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت
مهندس اسفندیاری معاونت هلدینگ تاپیکو

سخنرانی جناب آقای مهندس هوشنگ رستمیان دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری در همایش سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی نائب رییس هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در همایش سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

تقدیر از سازمان های شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

تقدیر از سازمان های شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

تقدیر از سازمان های شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

سخنرانی جناب آقای اسفندیاری معاونت هلدینگ تاپیکو در همایش سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

کسب تندیس بلورین یک ستاره توسط پتروشیمی خراسان در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

کسب تندیس بلورین دو ستاره توسط شرکت لاستیک بارز کرمان در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

عکس یادگاری در همایش سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰ مرداد ماه ۹۹.
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی.

تاریخ این همایش در اسفند ماه ۹۸ بود که بدلیل کرونا به سال ۹۹ موکول شد.

تصاویر دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

برگزاری کارگاه اموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب ۹،۱۰،۱۱ و ۱۹،۲۰ تیرماه ۹۷٫

برگزاری گردهمایی رایگان اشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری ۳۰ خرداد ماه ۹۷٫

برگزاری جلسه کمیته علمی دور دوم جایزه ملی تعالی نگهداری مورخ ۲۷/۰۱/۹۷ . جهت بررسی نظرهای ارائه شده توسط ارزیابان و سازمان ها.

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۰،۲۱،۲۲،و ۲۹،۳۰ مرداد۹۷٫

بازدید و ارزیابی یک روزه سازمان ملی بهره وری از فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان انجمن نت. ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

جلسه اعتبارسنجی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سازمان ملی بهره وری در مکان سازمان ملی بهره وری.

انجام فرآیند بازدید از محل توسط تیم های ارزیابی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان سازمان ها.

اجماع تیم های ارزیابی دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۱۳ ، ۱۴، ۱۵ آذر ماه ۹۷

برگزاری همایش آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد مورخ ۹۷/۰۵/۱۰٫

سخنرانی سرکار خانم مهندس پهلوانی در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ در خصوص روند اعتباردهی و تایید جایزه ملی تعالی نگهداری .

رونمایی از مجوز اعتباردهی و تایید جایزه ملی تعالی نگهداری توسط ریاست سازمان ملی بهره وری ایران سرکار خانم مهندس پهلوانی در افتتاحیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷.

ارائه سخنرانی توسط افراد برجسته و صاحب نام در زمینه های مختلف مدیریت نگهداری دارایی ها  ۲۵ دی ماه ۹۷ . مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت.

اعضای اهدا کننده جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۵ دی ماه ۹۷. مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت.

تقدیر از ارزیابان دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ( اختتامیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ مرکز همایش بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت )

تقدیر از سازمان های شرکت کننده در دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ( اختتامیه همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ مرکز همایش بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت )

سخنرانی جناب آقای دکتر ایزدی مدیرعامل محترم صنایع هواپیمایی ایران در همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری در خصوص نقش جایزه در بالندگی سازمان مذکور.

کسب تندیس بلورین یک ستاره توسط صنایع هواپیمایی ایران در همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ مرکز همایش بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت .

کسب تندیس بلورین یک ستاره توسط شرکت آرمان گهر سیرجان (جهادنصر) در همایش دومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۵ دی ماه ۹۷ مرکز همایش بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت .

تصاویر اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری

اعطاء حکم دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری به آقای مهندس هوشنگ رستمیان.

برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

اعطاء احکام کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری.

اولین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری همزمان با برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

دومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات .

انتخاب آقای دکتر مهدی بهزاد به عنوان ریاست کمیته علمی جایزه ملی تعالی نگهداری توسط اعضاء کمیته علمی.

اختتامیه اولین دوره ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۲/۱۳)

جلسه اجماع اولین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

اولین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

شرکت فولاد اکسین سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران چهارشنبه مورخ ۰۳-۰۳-۹۶

شرکت نفت و گاز پارس- عسلویه سمینار آشنایی با جایزه ملی تعالی نگهداری ایران_ارائه توسط آقای مهندس رستمیان(دبیر جایزه) سه شنبه مورخ ۱۶-۰۳-۹۶

سومین همایش معرفی جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور جمعی از صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات در روز یک شنبه ۹۶/۰۲/۳۱٫

اختتامیه دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری (۹۶/۰۴/۲۱)

جلسه اجماع دومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

دومین کارگاه آموزشی ۵ روز تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری

اختتامیه سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .(۹۶/۰۵/۰۸)

جلسه اجماع سومین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

سومین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

جلسه اجماع چهارمین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری.

چهارمین کارگاه آموزشی ۵ روزه تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری .

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

افتتاحیه مراسم اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری با حضور اعضای هیات مدیره انجمن نت. ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

سخنرانی دکتر علیرضا معینی در مراسم افتتاحیه اجماع ارزیابان جایزه ملی تعالی نگهداری در دانشگاه علم و صنعت.

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

اجماع تیم های ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری در مکان دانشگاه علم و صنعت . ۲۸ ، ۲۹، ۳۰ آذر ماه ۹۶

کسب تندیس سیمین یک ستاره توسط شرکت فولادمبارکه اصفهان در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

اعطای جوایز به سازمان های شرکت کننده در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تقدیر از ارزیابان اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تشریح مدل جایزه توسط دبیر جایزه، سخنرانی ریاست انجمن نت ایران، سخنرانی ریاست کمیته علمی جایزه و سخنرانی برخی از اعضای کمیته علمی جایزه در خصوص جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

ارائه سخنرانی توسط افراد برجسته و صاحب نام در زمینه های مختلف مدیریت نگهداری دارایی ها . ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

اعضای اهدا کننده جایزه ملی تعالی نگهداری. ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

تقدیر از آقای مهندس شریفی (مدیر کل نت ستاد کل نیروهای مسلح) در جلسه هیات مدیره انجمن نت .

ارائه آخرین یافته ها و تجارب شرکت کنندگان در اولین جایزه ملی تعالی نگهداری . ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۹۶ . مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.